Służby mundurowe 

INFOLINIA 814 45 8000

Zakład Karny Lublin  Zakład Karny Siedlce   WP Stawy dęblin
Zakład Karny w Lublinie Zakład Karny w Siedlcach Jednostka Wojskowa Stawy w Dęblinie